Een propaaninstallatie plaatsen

17 oktober 2019
 Categorie├źn: Energie, Blog

Delen

Zodra je in buitengebieden komt, zie je op veel plaatsen dat er gebruik wordt gemaakt van propaantanks. Dat zie je vooral in de land- en tuinbouw, industrie en woningen in buitengebieden, die niet aangesloten zijn op het aardgasnetwerk. Er worden op ongeveer 25.000 plaatsen in ons land gebruik gemaakt van propaantanks. Omdat het propaangas zeer brandbaar is, is de plaatsing en het gebruik van propaangastanks wettelijk geregeld. De afstand van de propaangastank tot aan een bijgebouw is wettelijk geregeld. Dat is allemaal vastgelegd in de PGS19. Voor het opslaan van propaan in tanks en het gebruik ervan zijn meerdere normen en richtlijnen.

De geldende regels voor een propaangastankHet Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling omvat de regels als het om een propaaninstallatie van maximaal twee tanks gaat. De inhoud van de tanks mag maximaal 13m3 zijn. Het propaan mag alleen als damp worden afgenomen. Worden er tanks gebruikt die buiten deze normen vallen,  moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Bij tanks die een grotere inhoud hebben dan 13m3 is de basis het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Ook de milieuregels moeten worden nageleefd.Het Warenwetbesluit drukapparatuur is van toepassing op een propaantank met daarbij de leidingen en toebehoren. De verplichting tot keuring, herkeuring en onderhoud van de tanks met alle toebehoren is geregeld in de Activiteitenregeling. Het keuringsregime van de propaantanks is opgenomen in Warenwetbesluit drukapparatuur.Voor kleine tanks geldt het Warenwetbesluit niet. Kleine tanks hebben een druk met minder dan een 0,5 bar en een kleine leidingdiameter. De keuring hiervan is opgenomen in de Activiteitenregeling. Dit wordt gedaan volgens de richtlijnen in de praktijk NPR 2578. Het onafhankelijke toezicht ligt vast.De richtlijnen van de PGS19 zorgen voor een arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van propaan.

 

Een propaaninstallatie plaatsen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je moet je houden aan de daarvoor geldende wetten en richtlijnen. Ook moet je zorgen dat de keuring in orde is en blijft.Het huidig gebruik van propaanOp plaatsen die afgelegen liggen, zoals bijvoorbeeld boerderijen die geen aansluiting hebben op het aardgasnetwerk, worden propaaninstallaties geplaatst. Ook worden er nog gasflessen voor de verwarming en het koken van water toegepast. Zodra er veel gas wordt gebruikt, zal men een propaaninstallatie plaatsen. Om de veiligheid te waarborgen, moet alles veilig worden geplaatst. Buiten alle wettelijke normen en voorschriften heeft de gebruiker van de propaaninstallatie een zorgverantwoordelijkheid. De gebruiker moet erop toezien dat de veiligheidsafstand van de propaaninstallatie minimaal 7,5 meter bedraagt tot de andere gebouwen. Daarbij moet de ondergrond stabiel zijn en in een straal van 1 meter vrij van bossen en struiken zijn. Voor afgelegen streken is een propaaninstallatie geschikt, maar je moet hem wel goed laten onderhouden. De veiligheid komt op de eerste plaats.